Tussen nu en af

manifestatie strijp-s

 

Tussen nu en af

Strijp S moet worden getransformeerd tot een hoogstedelijk woon-, werk-, en verblijfsgebied. Dat proces moet nu een aanvang nemen omdat Brainport Eindhoven daar dringend behoefte aan heeft. Door het verleggen van de hoofdingang naar de Torenallee komen gebruikers en bezoekers Strijp S binnen aan de meest aantrekkelijke zijde. Auto’s en fi etsen worden geparkeerd aan de kop van de leidingstraat, die haaks staat op de hoge rug. De begane grond van de aan deze straat gelegen bebouwing wordt opengelegd om nu al aanwezige functies zichtbaar te maken en nieuwe initiatieven uit te lokken zich er te vestigen. Zo komt een levendige stadse straat tot stand die uitmondt in de centrale entree van het Klokgebouw waar reeds diverse publieke functies en evenementen een plaats hebben gevonden. ‘s Avonds wordt de richting extra benadrukt door met licht de heen en weer gaande stroming van gas en vloeistof in de leidingen te suggereren. In de openbare ruimte vormt “omgekeerde archeologie” het uitgangspunt. Door de footprints van de beoogde nieuwbouw weer te geven in strak gemarkeerde grasvlakken kan men zich een beeld vormen van wat komen gaat. Daar waar bomen zijn gepland worden kubusvormige betonelementen neergezet die tevens als zit- en speelaanleiding dienst kunnen doen. Aan de aldus gestructureerde ruimte worden verplaatsbare, functionele objecten (een podium, een skateplateau, een zwembad, een klimwand, een evenementenbord) toegevoegd die, het bouwproces van Strijp S volgend, later daar opduiken waar dat dan gewenst is. Ook kunnen op eenvoudige wijze tijdelijke voorzieningen als een basketbalveld, tennisbanen en een 100 meter sprintbaan op een ondergrond van asfalt worden aangebracht. Aan het immense complex wordt door deze ingrepen van meet af aan de menselijke maat geïntroduceerd en de transformatie op een realistische manier in gang gezet. Het vormt de eerste stap in een steeds verdergaande intensivering die uiteindelijk overal in het gebied leven zal doen ontstaan.

Gegevens

Opdrachtgever: Sint Trudo
Locatie: Strijp-S, Eindhoven
Type: Gebiedsvisie
Vloeroppervlakte: –
Status: studie
 
Manifestatie Strijp-S