Terrein Fens

afstudeerproject

 

Terrein Fens – afstudeerproject

Eindhoven is een stad van eilanden. Deze afzonderlijke gebieden contrasteren sterk met elkaar. Om twee bijzondere eilanden, de monotone binnenstad en de gevarieerde historische centrumwijk de Bergen beter op elkaar te betrekken is een ingreep gedaan op terrein Fens. Een parkeerterrein gelegen op het grensvlak van de twee. Er wordt gereageerd op aanleidingen in de directe omgeving en ingespeeld op de opvatting over de rol die de plek in de stad kan vervullen.
Er is een schakeling van twee gebouwen ontworpen, die duidelijk bemiddelt tussen de verschillende krachten die op de plek werken. Zo worden onder andere relaties gezocht met omliggende hoogbouw. In het grootste gebouw wordt gewoond en in de plint zijn een winkel en café-restaurant opgenomen. Het tweede bouwvolume is ontworpen om een galerie te huisvesten. Op deze manier representeert het ensemble ook functioneel de ontmoeting van de twee gebieden. Een natuurlijk hoogteverschil dat op de plek aanwezig is, wordt benut en twee aanloopstraten krijgen een beëindiging op de plek, zodat ze samen een bajonet vormen die het in elkaar grijpen van de gebieden symboliseert.
Architectuur wordt ingezet als middel om aan deze doelstelling uitdrukking te geven. Elk aspect, van de grootste, stedelijke schaal, tot in het kleinste detail komt hierbij aan bod, zodat op elk niveau van het gebouw een wisselwerking met de omgeving ontstaat. Mijns inziens moet een gebouw in de stad inspelen en reageren op aanwezige kenmerken om zo verborgen kwaliteiten van een plek bloot te leggen en deze te herwaarderen tot een plek van grotere betekenis. ‘Grauw beeld blind’ van Remy Zaugg is hiervan een voorbeeld en vormt een inspiratiebron bij de ontwikkeling van de gedachte en het ontwerp. Het meest krachtige, heldere, sobere en van opsmuk ontdane beeld moet het gewenste effect bewerkstelligen. Dit gebeurt door een perfectionistische doorvoering en uitwerking van dit uitgangspunt tot op detailniveau.

Gegevens

Opdrachtgever: TU/e, Eindhoven
Locatie: Terrein Fens, Eindhoven
Type: Commercieel, Wonen
Vloeroppervlakte: .. m²
Status: Afstudeerproject, niet gebouwd

Nominatie

Het ontwerp werd genomineerd voor ‘Archiprix 2006 – de 25 beste afstudeerplannen van 2005’