Who Cares

prijsvraag

 

Who Cares

Als gevolg van de vergrijzing, zal de vraag en de vorm van zorg veranderen. Ouderen worden geacht zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Kenmerkend voor deze ouderen zijn eenzaamheid, frustratie en passiviteit. Angst voor kwaadwillenden, ongelukken en het donker, vergroot hun kwetsbaarheid. Het gevolg is een toenemende zorgbehoefte, maar ook een grotere behoefte aan aandacht en contact. Een oplossing lijkt te liggen in het doorbreken van deze vicieuze cirkel.
Dit gebeurt door op stille, verlaten plekken in de monofunctionele wijken, zoals in Almere de hoven aan de achterzijde van de bebouwing, een interactie machine te realiseren. Een levendige, flexibele constructie, functioneel en adequaat als apparaat en duurzaam als bouwwerk. Een veranderlijke programmering zet de toon in de machine. De interactie machine is aantrekkelijk voor alle bewoners door een afgestemd aanbod van prikkelende en nuttige functies. De machine zorgt er voor dat de oudere zo lang mogelijk sociaal actief blijft en daardoor gezonder en vitaler vergrijst. Er wordt ontmoet, gespeeld, gedeeld, uitgewisseld. De zorgbehoefte wordt onderling opgelost, uitgesteld en beperkt. De interactiemachine is daarmee niet alleen het antwoord op de eenzaamheid, frustratie en passiviteit van ouderen, maar transformeert ook de stad.

Gegevens

Opdrachtgever: Rijksbouwmeester
Locatie: Almere-Haven
Type: Zorg
Vloeroppervlakte: –
Status: ontwerp
Ontwerp – Marcel van Dijk, Paul Cleuren
Advies – Ans van Berkum, Lisa Morsink